ارتباط با شرکت هوشمند آوا
 آدرس: تهران - قیطریه - بلوار اندرزگو - نبش خیابان عبداللهی جنوبی - ساختمان آفتاب - پلاک 70 - واحد 32
 تلفن: 22247258 - 22687796
 نمابر: 22247258 - 22687796
 ایمیل: info@avaintelligent.ir