سیستم هوشمند Metering

( سیستم تفکیک قبوض آب، گاز و برق )

مصرف انرژی انرژی در ساختمانهای با کاربری متعارف (مسکونی، اداری، تجاری) شامل گرمایش، سرمایش، آبگرم مصرفی، تهویه، گاز و برق می گردد. اتحادیه اروپا به منظور کاهش مصارف انرژی و در نتیجه تولید گازهای گلخانه ای، به بررسی استفاده از تجهیزاتی برای اندازه گیری مصرف انرژی هر خانوار پرداخته است که به این روش و با آگاهی ساکنین در خصوص اندازه گیری مصرف انرژیشان، در حقیقت رفتار مصرف تغییر می یابد.

حدود  40%  از کل مصرف نهایی انرژی در اروپا مربوط به مصارف خانگی است ( این در حالی است که در ایران سهم بخش خانگی در مصرف انرژی حدود 36% اعلام شده است ). به دلیل آنکه دستیابی به شرایط آسایشی بالاتر رو به گسترش است، رویکرد بهره مندی از سیستم های متمرکز( موتورخانه مرکزی) گسترش و بدین ترتیب تفکیک مصارف انرژی اهمیت ویژه ای یافته است.

با توجه به قوانین وضع شده در کشورهای مختلف و همچنین ایران، با نظارت نهادهای دولت بر روند ساختمان-سازی و مطرح شدن مسائلی مانند برچسب انرژی ساختمان، گرایش سازندگان ساختمان به سوی ساختمان های پرمصرف کاهش خواهد یافت. همچنین با توجه به پیشرفت های حاصل شده در خصوص تکنولوژی های مختلف در زمینه تفکیک مصارف، دقت این دستگاهها افزایش یافته و با توجه به نصب دستگاهها در خارج واحدها، امکان دستکاری در آنها به حداقل ممکن رسیده است.