شرکت " مهندسی ویستا هوشمند آوا " با سالها  فعالیت در شهرهای مختلف ایران، جهت ارائه بهترین و کاملترین سیستم های برق و هوشمند ساختمان، با راهکارهای خاص و متفاوت تاسیس گردیده است. در زیر گزیده ای از پروژه های انجام شده یا در حال اجرا توسط شرکت "مهندسی ویستا هوشمند آوا" عنوان شده است.


 
 
         

 
 
         
   
         

" اتمام کار "

 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند اتاق سرور صندوق ذخیره فرهنگیان (میرداماد)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه مسکونی 5 واحدی آقای اصفهانیان (زعفرانیه کافی آبادی)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه  واحد نمونه مسکونی آقای مهندس فراهانی (پاسداران)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه واحد نمونه مسکونی آقای گلزاری (یوسف آباد)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه واحد نمونه مسکونی پروژه آقای حیدری (میدان قدس)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه واحد نمونه مسکونی آقای کریمی (دیباجی جنوبی)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه اداری 12 واحدی آقای مهندس مشکینی (نیاوران)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه ویلایی 4طبقه آقای دهقان (پاسداران)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه ویلایی تریپلکس آقای مهندس رحیمی (پلور)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه مسکونی 6 واحدی آقای رحیم پور (زعفرانیه)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه دفتر مرکزی آسانسور هیوندای آقای جعفری ( سعادت آباد)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه مسکونی 4 واحدی آقای مهندس شیعه فر (سعادت آباد)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه واحد نمونه مسکونی آقای الوندی ( بلوار ارتش)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 6 واحد اداری آقای مهندس بلوکی(آرژانتین)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه رستوران پیانو(تهرانپارس- فلکه دوم- مجتمع تجاری پارسیان)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 10 واحد مسکونی آقای مهندس خوشبخت ( یوسف آباد)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 5 واحد مسکونی آقای مهندس خسروشاهی ( پاسداران)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند، 20 واحد مسکونی آقای مهندس خداکرم زاده (سعادت آباد)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 5 واحد مسکونی آقای مهندس مقدم (سعادت آباد)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 5 واحد مسکونی آقای مهندس نوین ( دولت )
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه واحد نمونه مسکونی پایادژ ( ولنجک)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 2 واحد اداری آقای غفاری (بنی هاشم)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 5 واحد مسکونی آقای مهندس رضی ( زعفرانیه )
 • اجرای سیستم هوشمند پروژه 3 واحد مسکونی آقای دکتر شعبانی ( تهران نو )
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 4 واحد مسکونی آقای تقدس ( دروس)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه واحد مسکونی خانم قبادی (کامرانیه)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه واحد مسکونی مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس (ونک)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 1 واحد اداری آقای فتاحی (سعادت آباد)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه واحد نمونه اداری آقای دکتر فرهبد ( زعفرانیه)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه ویلایی 5 طبقه  آقای سیفی راد ( الهیه)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 2 واحد مسکونی آقای صالحی (الهیه)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 5 واحد مسکونی آقای اصفهانیان (زعفرانیه - سوداچی)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 4 واحد مسکونی آقای توحیدلو ( جنت آباد)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه اداری 16 واحدی مجتمع عظیم استراتوس (سعادت آباد)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه مسکونی 75 واحدی مجتمع عظیم سپند آقای مطهری (نیاوران)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 21 واحد اداری/تجاری تیراژه آقای دوست محمدی (کرج)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه ویلایی 5 طبقه آقای آقا حسینی (زعفرانیه)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه ویلایی دوبلکس وتریپلکس آقای امیرآبادیان (لواسان)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 6 واحد اداری آقای مهندس گلزاری (میرداماد نفت)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 6 واحد مسکونی آقای مهندس حداد ( نياوران)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 10 واحد مسکونی آقای جمالی (نیاوران - جمشیدیه)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 9 واحد اداری آقای مشکینی (جردن)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 6 واحد مسکونی آقای مشکینی (نیاوران - مژده)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 10 واحد اداری پارس حساس ( شیخ بهایی)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه ویلایی تریپلکس آقای سالاروند ( لرستان)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه مسکونی واحد نمونه آقای ولدبیگی (فرمانیه)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 12 واحد مسکونی آقای جامی (زعفرانیه)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 10 واحد مسکونی آقای بابایی - حیدری (سعادت آباد)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 1 واحد مسکونی آقای پاک گوهر (فرمانیه)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 12 واحد مسکونی آقای رجبی (نیاوران - جمال آباد)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 6 واحد مسکونی  به همراه مشاعات آقای مهندس سوری (الهیه)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 6 واحد مسکونی آقای کمانکش (شهرک غرب)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 3 واحد مسکونی آقای انسانی (ظفر - زرگنده)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 6 واحد مسکونی آقای رئوف (گیشا)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 1 واحد مسکونی آقای پور حبیب (برج - فرمانیه)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 3 واحد مسکونی آقای مهندس نوحی (یوسف آباد)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 12 واحد مسکونی آقای مهندس صالحی (پاسداران - دروس)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 4 واحد مسکونی آقای کمیجانی (تهرانپارس فلکه اول)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه ویلای تریپلکس آقای مهندس مطهری (لواسان شهرک باستی)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه ویلای آقای مهندس رضایی (شیخ بهایی)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه ویلایی  آقای مهندس بهرامی (شهرک غرب)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 1 واحد اداری آقای مهندس بهرامی (پارک وی)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه دیتا سنتر (وزرا)

" درحال اجرا "

 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 22 واحدی مسکونی (پیروز) آقای دامغانیان(فرمانیه)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 4 طبقه ویلایی آقای دزفولی (ولنجک)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 6 واحد مسکونی آقای قیصری (سعادت آباد)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 5 واحد مسکونی آقای نادری ( زعفرانیه)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه ویلایی 4 طبقه آقای صالحی (آزادشهر اتوبان همت)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه ویلایی تریپلکس آقای سیفی راد ( دریا کنار)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 6 واحد مسکونی آقای قیصری (سعادت آباد- پل مدیریت)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه 5 واحد مسکونی آقای کابلی (سعادت آباد)
 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه مسکونی 5 آقای مهندس دژاگاه (میگون)